Informace pro lékaře

Provozní doba laboratoře je stanovena ve všední dny od 6 do 17:00 hodin, řádná pracovní doba je od 6 hodin do 1430 hodin, od 1430 hodin do 17:00 hodin je pohotovostní služba. Provozní doba laboratoře je v sobotu a v neděli pouze po telefonické domluvě.

Objednávání biochemických a hematologických vyšetření se provádí pomocí laboratorní žádanky vyšetření , která splňuje všechny níže jmenované požadavky (viz. Laboratorní příručka, kapitola C 7) a je přiložena ke vzorku biologického materiálu.

Urgentní vyšetření vybraných parametrů, jsou v laboratoři zpracovány přednostně. Za požadavek na urgentní vyšetření je považována žádanka, která je označena Statim. Doba odezvy analýz statimových vyšetření je 60 minut.

Používaný odběrový materiál: OKBH používá uzavřený i otevřený odběrový systém.

Běžná biochemická vyšetření – odběrový systém otevřený i uzavřený s červeným uzávěrem (s akcelerátorem hemokoagulace).

Krevní obraz, glykovaný hemoglobin – odběrový systém s EDTA.

Hemokoagulační vyšetření – odběrový systém s citrátem sodným s poměrem 1:9.

Vyšetření sedimentace – odběrový systém s citrátem sodným s poměrem 1:4.

Vyšetření laktátu – odběrový systém s hepatinátem litným.

Vyšetření glykémie – odběrový systém s K3EDTA + NaF.

Vyšetření acidobazické rovnováhy – odběrový systém s heparinátem litným nebo sodným.

Vyšetření glykémie kapilárním odběrem – 20 ul kapilára + zkumavka typu eppendorf s 1 ml systémového roztoku.

Vyšetření močového sedimentu – 10 ml zkumavka se žlutým uzávěrem.