O nás

Oddělení klinické biochemie a hematologie pracuje pod hlavičkou Poličské nemocnice, s.r.o. od 1.1.1999. Ta je součástí sdružení měst a obcí AZASS.

SO AZASS vznikl v první polovině roku 1998 jako „Zájmové sdružení měst a obcí na podporu poličské nemocnice“. Sdružení vytvořily města a obce spádového území poličské nemocnice s cílem převzít majetek poličské nemocnice po jeho neúspěšné privatizaci a samostatně ji spravovat a provozovat. Dne 1.6.1998 sdružení tento majetek od Fondu národního majetku ČR převzalo a od 1.1.1999 nemocnici provozuje prostřednictvím své organizace „Poličské nemocnice, s.r.o.“, jíž je svazek (dříve sdružení) jediným společníkem.