Přístrojové vybavení

OKBH používá pro analýzy biologického materiálu kvalitní přístrojové vybavení, které splňuje všechny zákonem dané požadavky.

Seznam přístrojového vybavení:

Mindray BS-800 - biochemický analyzátor

Mindray BC 3600 – hematologický analyzátor

Biosen S-line Lab+ – analyzátor glukózy

AIA 2000 – imunochemický analyzátor

RAC 050 – koagulační analyzátor

Tosoh G7 – analyzátor glykovaného hemoglobinu

Pathfast – imunochemický analyzátor